11.04.2019: Kick-off i Trondheim kommune

Rett før påske deltok om lag 170 forventningsfulle mennesker på kick-off for utrulling av mentor-programmet i Trondheim kommune. Fra alle enhetene deltok to ny- rekrutterte mentorer sammen med sin enhetsleder og en av avdelingslederne. Prosjektgruppa hadde forberedt arrangementet slik at det skulle gi deltakerne et best mulig grunnlag for å starte opp med ordningen på
Les resten »

Rett før påske deltok om lag 170 forventningsfulle mennesker på kick-off for utrulling av mentor-programmet i Trondheim kommune. Fra alle enhetene deltok to ny- rekrutterte mentorer sammen med sin enhetsleder og en av avdelingslederne.

Prosjektgruppa hadde forberedt arrangementet slik at det skulle gi deltakerne et best mulig grunnlag for å starte opp med ordningen på egen enhet. Prosjektmentorene hadde en sentral rolle gjennom dagen, både ved å formidle hva de hadde bidratt med i mentoreringsprogrammet, ved å fortelle om sine erfaringer og ved å gi oss en smakebit av hvordan en mentoreringssamtale kan foregå.  Videre var det flere faglige innlegg og mange viktige gruppearbeid gjennom dagen.

Det ble en fin og inspirerende dag og nå håper vi at nytilsatte sykepleiere i kommunene får en best mulig start slik at de vil forbli i sine stillinger!

Kommunikasjonsenheten ved Trondheim kommune var til stede og laget reportasje. Den kan du lese her