Hvaler var vertskommune for den andre samlingen i utviklingsverkstedet, og tema var praksis, læringsforløp og oppfølging av nyansatte. Vi fikk høre om Trainee-ordning i Eidsberg kommune og Steinkjer kommune, og Hilde Marie Andreassen fra Høgskolen i Østfold tok opp temaet samarbeid mellom kommuner og høgskole om studentenes læringsutbytter.

Gruppearbeidet dreide seg i stor grad om hvordan kommunene kan jobbe for å tilby studenter kvalitet i praktiske studier.