4. juni; siste samling i Utviklingsverkstedet i Orkdalsregionen

Det ble en flott og verdig avslutning på utviklingsverkstedet da Rindal-teamet tok imot gjengen i strålende sommervær. Kommunene presenterte sine rekrutteringstiltak og resultat som de har oppnådd gjennom 18 måneder. 6 av 7 kommuner har nå tilsatte i alle stillinger for sykepleiere og helsefagarbeidere, og antall søkere på stillingene har jevnt over økt. På slutten
Les resten »

Det ble en flott og verdig avslutning på utviklingsverkstedet da Rindal-teamet tok imot gjengen i strålende sommervær. Kommunene presenterte sine rekrutteringstiltak og resultat som de har oppnådd gjennom 18 måneder. 6 av 7 kommuner har nå tilsatte i alle stillinger for sykepleiere og helsefagarbeidere, og antall søkere på stillingene har jevnt over økt. På slutten av dagen satte Geir Johan Hansen prikken over I-en med et fengende foredrag om hvordan kommunene kan fortsette det gode arbeidet, selv om prosjektet nå er ved veis ende.

Svært mye godt arbeid er gjennomført gjennom små og store tiltak, og de fleste har fått en mye større bevissthet på rekruttering i alle arbeidsoppgavene de gjør! Det vil komme en rapport om kommunenes arbeid i løpet av sommeren.

Jobbvinner ønsker kommunene lykke til i det videre arbeidet med å beholde og rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere.