Teamene møttes på Løkken i Meldal kommune, på lunsj–lunsj-samling i herskapelige Orkla gjestebolig. Hovedtemaet ved denne samlingen var fagutvikling, og alle teamene presenterte arbeidet sitt så langt i utviklingsverkstedet. Prosjektledelsen lot seg imponere av det gode arbeidet som gjøres i de sju kommunene som deltar. Her er noen resultater:

  • Flere av kommunene har gjort grundige kartlegginger over dagens og morgendagens behov og kompetanse, uønsket deltid og personer under utdanning eller videreutdanning.
  • Mange av kommunene jobber bevisst med å øke kompetanse i egen kommune ved å tilby ulike ordninger for personell som gjennomfører videreutdanning det er behov for, eller fagutdanning for ufaglærte.
  • Nesten alle har utarbeidet økonomiske insentiver for å tiltrekke seg arbeidskraft.
  • De fleste kommunene har satt i verk tiltak for at studenter og elever skal oppleve kvalitet i praksis, og det er etablert ordninger for å ivareta nytilsatte.
  • Noen kommuner har startet med fagutviklingsprosjekt for alle ansatte på tvers av enheter.
  • De fleste har endret på måten de lyser ut stillinger. En kommune har laget en rekrutteringsfilm.
  • I flere av kommunene er grunnbemanningen økt, og man opplever bedre søkning til ledige stillinger ved noen av kommunene.

 

På slutten av samlingen fikk vi et foredrag om hva det har betydd for to hjelpepleiere fra Trondheim kommune å få jobbe med fagutvikling gjennom Musikkbasert miljøbehandling.