Denne gangen møttes vi på Hitra, hvor teamet herfra hadde forberedt en flott dag for alle deltakerne. Dagen startet med et vakkert innslag fra kulturskolen og vi ble ønsket velkommen av kommunalsjef Harald Hatle. Hitra deltar i et samarbeidsprosjekt med NTNU om delt stilling, og vi fikk lære om SKUV, som er den faglige metodikken partene samarbeider om.

Hovedtema for dagen var todelt. Frode Rønsberg fra Menn i helse holdt en inspirerende innledning om hvordan kommunen kan profilere seg, og Astrid Toft fra KS Hordaland holdt et feiende flott foredrag om heltidskultur og heltid. Som vanlig var det stor aktivitet både i tverrkommunale og i kommunale gruppearbeid.

Evalueringen viser at deltakerne var godt fornøyd med dagen og at deres motivasjon for å jobbe med rekrutteringsarbeid er stigende mellom hver samling!