Gunn Therese Gjermshus er 25 år og jobber på Korttidsavdeling på Skyrud demenssenter

Jeg visst at jeg ville jobbe innen helse og med å hjelpe andre, så jeg bestemte meg tidlig for å bli sykepleier. Det å kunne være med på å hjelpe mennesker med å mestre hverdagen sin og gjøre en forskjell, er den beste jobben man kan ha.

Utdanning: Høgskolen i Innlandet, Kongsvinger 2013-2016
I løpet av de tre årene jeg gikk på skolen lærte jeg mye om meg selv og utviklet meg veldig som menneske. Jeg er utrolig glad for at vi har mange forskjellige praksiser og at man blir litt «pushet» til ting man kanskje ikke hadde valgt frivillig. Det verste jeg visste var å være ny ett sted, ikke ha noe kontroll og ikke vite hva som skulle eller kunne skje. Dette ble jeg utrolig god på i løpet av utdanningen. Det er jeg veldig glad for i ettertid og var nyttig når jeg skulle ut i jobb

Karriere: Jeg gikk helse- og sosial på videregående.  I min første praksis på Vg1 var jeg på et sykehjem og fikk da jobb der. Der jobbet jeg på somatisk avdeling i helger, ferier og alt jeg kunne ved siden av skolen, helt til jeg var ferdig utdannet sykepleier. På sykehjemmet er det en palliativ avdeling, som jeg startet på rett etter endt utdanning.

Etter noen måneder flyttet jeg til Bergen, for å gjøre noe nytt. Der startet jeg som nattevakt på ett omsorgssenter. Der var jeg alene sykepleier på natt med seksti sykehjemsplasser, førti serviceboliger og åtte leiligheter i ett bokollektiv for yngre funksjonshemmede. Dette var ett utrolig stort ansvar, spesielt som nyutdannet. Jeg vokste mye på det året jeg jobbet der. Jeg ble mye sikrere på meg selv og jeg tror det har gjort meg til en mye bedre sykepleier.

Nå jobber jeg på en korttidsavdeling for demente. Der går mye av jobbhverdagen min ut på kartlegging og vurdering. Hvilke type omsorgstilbud pasientene har behov for, hvordan man tilrettelegge for at de skal mestre hverdagen best mulig og hvordan de kan bo lengst mulig i hjemmet sitt.
Her på avdelingen har jeg spesielt ansvar for det sykepleiefaglige. At kartlegginger blir fulgt opp, opphold blir planlagt, samt det tverrfaglige samarbeidet.

Jeg setter veldig stor pris på den varierte hverdagen. Her på avdelingen er aldri en dag lik den andre. Det er mange pasienter inn og ut så det er til tider hektisk, men aldri kjedelig. Det å kunne være en del av hverdagen til både pasientene mine og de pårørende syns jeg er veldig givende.

Hvis man vil ha en spennende og variert jobb, så er dette noe å satse på. Det å kunne hjelpe andre mennesker i alle faser av livet er veldig givende. Jeg er veldig takknemlig for jobben og utdanningen min. En annen ting ved å jobbe i helse er alle valgmulighetene. Man kan jobbe så utrolig mange steder, og det gjør det veldig spennende og trygt. Det er alltid behov for oss.

 

  • Gunn Therese Gjermshus er 25 år og jobber på Korttidsavdeling på Skyrud demenssenter

Vil du vite mer?

Ta kontakt på post@jobbvinner.no