Hun jobber med dokumentasjon og innovasjonsutvikling og hun samarbeider med utdanningsinstitusjonene. Linda forteller at hun på mange måter er et bindeledd mellom kommuneadministrasjonen og de ansatte som ivaretar brukerne.

Namsos kommune har et stort nedslagsfelt med mange muligheter og varierte oppgaver. Her ligger det gode muligheter for å gjøre karriere. Linda synes det er spennende å få være med på utviklingen som skjer i kommunene nå, fordi det satses mye på forsknings- og utviklingsarbeid for tiden. I kommunen er det godt samarbeidsklima. Linda har mange ulike samarbeidspartnere, på alle plan innen helse- og omsorg i kommunen. Hun synes at hun har muligheter til å være med å påvirke og å utgjøre en positiv forskjell.

Linda trives veldig godt i jobben sin. Hun har gode og flotte kollegaer og mener at kommunen er en trygg arbeidsplass. Hun er stolt av å ha en arbeidsgiver som har fokus på individuell tilnærming til pasienter og brukere og som er opptatt av å ivareta sine ansatte med gode arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter. Linda har jobbet i Namsos kommune i over 10 år og kan ikke tenke seg en bedre arbeidsplass!

«I kommunen er det godt samarbeidsklima»

Kort om Linda Kristin

  • Fagutvikler ved helse- og omsorg i Namsos kommune.
  • Utdannet sykepleier og har videreutdanning i kunnskapsbasert praksis.
  • Linda har jobbet i Namsos kommune i over 10 år.

Vil du vite mer?

Ta kontakt på post@jobbvinner.no eller følg Linda Kristin Johansen Stein på Facebook.