Hun liker godt å lede og veilede, og denne delen av sykepleiefaget får hun i større grad utøvet ved sykehjem. Her er sykepleierne som regel den yrkesgruppen med høyest kompetanse innen klinisk sykdom og behandling. Hun bestemte seg derfor for å søke seg jobb som sykepleier i kommunen.

Arbeidsoppgavene på helse- og velferdssenteret er allsidige og Malin opplever at hun får jobbe med sykepleierfaglige oppgaver som hun er utdannet til. Hun har ofte ansvar for legevisitt og medisiner. Hun gjennomfører tekniske prosedyrer og observerer pasienter med sitt kliniske blikk. Hun er med og utarbeider individuelle planer for pasientene med utgangspunkt i deres behov.

I kommunen har Malin 100% stilling, og hun opplever at det er en trygg arbeidsplass. Hun har mye ansvar som sykepleier på helse- og velferdssenteret, men føler at det er noe av det som gjør jobben hennes meningsfull. Malin har aldri følt seg alene om dette ansvaret. Hun finner støtte gjennom tett samarbeid med sykepleierkolleger, leger og helsefagarbeidere. Helse- og velferdssenteret har alltid legevakta i bakhånd som de kan benytte.

I tillegg til å være sykepleier er Malin også verneombud og AKAN-ansvarlig på helse- og velferdssenteret. Disse vervene innebærer mange spennende oppgaver og utfordringer som Malin får utføre i arbeidstiden.

Malin er stolt av og trives godt i jobben sin som sykepleier i Trondheim kommune. Hun anbefaler andre sykepleiere å søke seg til pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.

«Arbeidsoppgavene på helse- og velferdssenteret er allsidige og … hun får jobbe med sykepleierfaglige oppgaver som hun er utdannet til»

Kort om Malin

  • Jobber som sykepleier ved Persaunet helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.
  • Jobber i 100% stilling.
  • Er verneombud og AKAN-ansvarlig.

Vil du vite mer?

Ta kontakt på post@jobbvinner.no eller følg Malin Thomassen på Facebook.