Hun beskriver arbeidsmiljøet på avdelingen som svært godt og at de ansatte støtter og hjelper hverandre. Hun kjenner seg aldri alene om ansvaret når hun er på jobb. Som regel er de minimum to sykepleier sammen på vakt, og det gode samarbeidet med hennes erfarne helsefagarbeider-kollegaer er gull verd.

Arbeidsoppgavene byr på faglige utfordringer, da avdelingen hun jobber ved er både har en korttids-del og en langtids-del. Det varierer hvilken del de ansatte tjenestegjør ved. På korttids er det alle typer pasienter med ulike diagnoser og behov for behandling, også smertelindring og omsorg ved livets slutt. Her føler Monica at hun utfordres blant annet på tekniske prosedyrer og at hun skaffer seg sykepleierfaglig erfaring med bredde. Dette er en av årsakene til at Monica valgte og trives med kommunehelsetjenesten som arbeidsplass. Man blir ikke ekspert bare på ett område.

En annen grunn til at Monica trives godt i kommunehelsetjenesten er relasjonen hun får til pasientene sine.  Når pasientene bor på institusjonen i lang tid blir hun godt kjent med dem, og de får ofte et nært og personlig forhold. Pasientene og pårørende kjenner henne igjen og de viser at de setter pris på hennes omsorg. Dette betyr mye for den unge sykepleieren.

Når Monica til slutt blir spurt om å trekke frem de negative sidene ved å være sykepleier i kommunehelsetjenesten svarer hun:

«Det er krevende, men det gir meg så mye at jeg ikke kunne ha tenkt meg og gjort noe annet nå»

Kort om Monica

  • Jobber som sykepleier ved Buen helse- og omsorgssenter i Melhus kommune.
  • Utdannet sykepleier i 2013.

Vil du vite mer?

Ta kontakt på post@jobbvinner.no