Hun er primærkontakt og synes det er givende å jobbe med pasientene. Siham har en variert arbeidshverdag hvor hun gir omsorg og hjelper pasientene med daglige gjøremål. Hun føler at hun får faglige utfordringer i jobben ved helse- og velferdssenteret, da hun må ta i bruk all kunnskap hun har skaffet seg gjennom opplæringen. Det er mange syke og skrøpelige pasienter som bor på helse- og velferdssenteret. Hun som helsefagarbeider må evne å se forandringer hos pasientene tidlig.

En viktig del av jobben hennes er derfor å gjøre gode observasjoner av pasientene, og videre følge opp disse observasjonene ved å rapportere til sykepleier og lege. Av og til setter hun i verk tiltak selv. Hun fortalte en historie om en av sine pasienter som ble akutt forvirret. Siham fikk tatt en urinprøve og det viste seg at pasienten hadde urinveisinfeksjon og at dette var årsaken til forvirringen.

Det er godt arbeidsmiljø og tett samarbeid på avdelingen der Siham jobber. Hun forteller at hun blir sett og respektert for jobben hun gjør. Det er først og fremst sykepleiere og leger hun samarbeider med, og de fungerer sammen som et team hvor alle er avhengig av hverandre.

På spørsmål om hun vil anbefale yrket som helsefagarbeider til andre ungdommer smiler hun og sier «ja, selvfølgelig»!

“Hun forteller at hun blir sett og respektert for jobben hun gjør”

Kort om Siham

  • Er helsefagarbeider ved Persaunet helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.
  • Jobber i 100% stilling.

Vil du vite mer?

Ta kontakt på post@jobbvinner.no