Silje trives godt på begge enhetene men i dag er det hjemmetjenesten som arbeidsplass Silje ønsker å slå et slag for. Hun forteller at hun stortrives med arbeidsoppgavene som byr på mye fart og spenning.  «Man vet aldri hva som venter en når man kommer hjem til en bruker» forteller hun. Noen ganger er Silje første person i en akuttsituasjon, og må vurdere og handle i raskt tempo. Da gjør det ekstra godt å få positiv bekreftelse fra kollegaer i etterkant. Men for det meste drar hun hjem til brukere og hjelper dem med daglige gjøremål. Brukerne er i alle aldersgrupper, og det er ulike grunner til at de trenger hjelp fra hjemmetjenesten. Det kan være aldersrelaterte plager, men også rusmisbruk, cerebral parese, kreft og psykiske lidelser som angst, depresjon og schizofren. Silje hjelper brukerne blant annet med medisiner, hygiene, ernæring og sårskift. «Det er en svært meningsfull jobb jeg har», sier Silje.

Kommunen er en god og trygg arbeidsgiver mener Silje. Har man først fått en jobb her, synes hun at arbeidsgiver er flink med personalansvaret. Det er orden på lønninger og arbeidstid. Og det er gode utviklingsmuligheter. Hun forteller at da hun var lærling i Trondheim kommune fikk hun godkjent 1 måned med frivillig arbeid i Sør-Afrika som en del av læretiden sin. Opplæringskontoret, som da hadde ansvar for henne, la forholdene godt til rette, slik at hun fikk denne muligheten.

«Kommunen er en god og trygg arbeidsgiver»

Silje beskriver samarbeid med kollegaer i hjemmetjenesten som godt og tett. Hun jobber sammen med sykepleiere, ergoterapeuter og kontorpersonale.  Selv om personalet hovedsakelig reiser hjem til brukerne en og en, har de alltid oversikt over hvor kollegaene deres befinner seg gjennom LP-telefonene de bruker. De kan også se hvor langt den enkelte kollega har kommet med arbeidsoppgavene sine, så det er lett å vite hvem som har god tid og kan hjelpe til. Hun samarbeider også med trygghetspatruljen. Det er de som betjener trygghetsalarmene.

Silje synes det er morsomt og trives med at ingen arbeidsdager er like. Hun anbefaler hjemmetjenesten som arbeidssted. «Her får man rikelig med faglige utfordringer», smiler hun.

Kort om Silje

  • Jobber som helsefagarbeider i Trondheim kommune.
  • Jobber 40% ved Ilevollen helse- og velferdssenter.
  • Tilkallingsvakt i hjemmetjenesten, Munkvoll sone.

Vil du vite mer?

Ta kontakt på post@jobbvinner.no