Et felles løft

KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta står sammen om Jobbvinner. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. Behovet for kvalifisert helsepersonell er stort og for mange kommuner er det utfordrende å rekruttere og beholde den kompetansen de trenger. Jobbvinner har en viktig rolle når det gjelder å styrke kommunene innen rekruttering, veiledning og videreutdanning.

Derfor er vi med:

KS

Nok helsepersonell er avgjørende for å sikre gode helsetjenester.

 

«De beste til våre nærmeste er en betydelig ambisjon, derfor er vi med i Jobbvinner»

Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS

FAGFORBUNDET

Fagforbundet deltar i Jobbvinner fordi kommunene trenger flere dyktige fagfolk for å kunne levere gode helsetjenester til innbyggerne.

«Kommunene må bli enda mer attraktive for helsefagarbeidere og sykepleiere»

Mette Nord, Leder Fagforbundet

De må ta imot lærlinger og studenter på en god måte og de må vise at kompetanse verdsettes og at det er mulig å utvikle seg i jobben.

Helsefagarbeidere og sykepleiere har kompetanse som utfyller hverandre. Begge yrkesgrupper er avgjørende for god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

Fagforbundet har over 355 000 medlemmer. Vi organiserer alle grupper i kommunal sektor. Vi har 18 000 dyktige tillitsvalgte. Disse står klare til å bidra til at man lykkes med Jobbvinner.

Fagforbundet står for samarbeid og samhold på tvers av fag og profesjoner. Sammen skal vi sikre de beste til våre nærmeste!

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

I Jobbvinner samarbeider kommuner, tillitsvalgte og utdanningsinstitusjonene om helt konkrete tiltak. Vi i NSF ønsker at studentene skal få positive praksisopplevelser som gjør at de ønsker å jobbe med faglig utfordrende og utviklende oppgaver i kommunene.

 

 

«Jobbvinner er et av Norges viktigste rekrutteringstiltak»

Eli Gunhild By, Forbundsleder NSF

DELTA

Delta er med i Jobbvinner fordi vi ønsker å bidra til økt rekruttering til helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

 

Vi er også med i prosjektet for å jobbe for bedre oppgavedeling slik  at helsefagarbeidere og sykepleiere sin kompetanse  utfyller hverandre på best mulig  måte . Det er viktig at lærlinger og studenter opplever deres kompetanse som etterspurt og at de tas imot på en god måte. Det må jobbes for best mulig læring på den enkelte arbeidsplass , der ansatte og tillitsvalgte har gode muligheter til å bidra. Delta er en breddeorganisasjon for offentlig tjenesteyting med mange medlemmer i kommunal sektor. Med vår mange tillitsvalgte inne helse og omsorgstjenesten er vi klare og gleder oss til å bidra i prosjektet.

«Lærlinger og studenter må oppleve at deres kompetanse er etterspurt og at de kommer inn i en sektor med mange muligheter»

Erik Kollerud