Jobbvinners pilot i Øst-Finnmark – Korona knekker ikke en finnmarking

Rekruttering av helsepersonell er en utfordring for mange av kommunene i gamle Finnmark fylke. Jobbvinner inviterte derfor alle de åtte kommunene i Øst-Finnmark til å delta i en pilot for å utvikle tiltak som kunne bedre rekrutteringen til kommunenes helse- og omsorgstjenester. Prosjektet fikk positiv respons fra Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Tana kommune.

Det ble etablert en styringsgruppe med deltakere fra alle fire kommunene, fra utdanningsinstitusjonene i området og Øst-Finnmark regionråd og fagorganisasjonene. Piloten ble organisert som et utviklingsverksted med faste grupper fra de fire kommunene. Det var planlagt til sammen fire samlinger.

Det ble arrangert to samlinger i nettverket og gruppene var godt i gang med arbeidet i egen kommune. Men så kom korona og prosjektledelsen erfarte at deltakerne ikke hadde kapasitet til å følge opp arbeidet. En del av de planlagte tiltakene i prosjektet ble derfor satt på vent.

Til tross for dette har prosjektet oppnådd en del:

  • Viktige faktorer som helhetlig rekruttering og kompetanseplanlegging er satt på dagsordenen
  • Det er dannet en forløper til et kompetansenettverk på tvers av kommunene
  • En samarbeidsavtale med UiT Norges Arktiske høyskole om praksisplasser for sykepleierstudenter er på plass
  • En utvikling av en form for mentorsatsing er på gang i en av kommunene
  • Det er dannet en rekrutteringspatrulje og den kompetansen kan kommunene benytte seg av.

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Kick-off for piloten arrangeres i Vadsø 17. og i Kirkenes 18. september. Prosjektleder er klar og vil starte arbeidet i august.