Se hvorfor NSF, Delta og Fagforbundet mener det er et godt valg å bli sykepleier eller helsefagarbeider og velge kommunen som arbeidsplass.

HVORDAN BEHOLDE NYTILSATTE?

Jobbvinner er et felles løft for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunen. Prosjektet har mange viktige støttespillere, deriblant Norsk Sykepleierforbund (NSF), Delta og Fagforbundet. Jobbvinner-TV har spurt om fagforeningenes mening.

Hvorfor bli helsefagarbeider?

Fagforbundet:
 • Som helsefagarbeider får du bred og variert teoretisk og praktisk utdanning som gir deg allsidig kompetanse.
Delta:
 • Velger du å utdanne deg som helsefagarbeider får du utvikle deg, møte mange mennesker og du har en sikker lønn.

Hvorfor bli sykepleier?

NSF:
 • Det er et interessant fag som gir deg jobbmuligheter over hele landet.
 • Det er et viktig samfunnsoppdrag.
 • Man får muligheten til å jobbe tett på andre mennesker.

Hvorfor jobbe i kommunen?

NSF:
 • Som sykepleier i kommunen finnes det mange spennende arbeidsplasser som for eksempel legevakt, trygghetspatrulje, vaktberedskap, helsestasjon, kommunale jordmortjenester eller innen administrasjon og saksbehandling.
 • Kommunene har overtatt mange oppgaver når det gjelder stell og oppfølging av pasienter.
Delta:
 • Som helsefagarbeider i kommunene er du er en viktig medarbeider som må jobbe selvstendig og ta egne valg.
Fagforbundet:
 • Som helsefagarbeider har du mange muligheter til å videreutdanne deg og spesialisere deg
 • Du kan jobbe tverrfaglig med mange andre yrkesgrupper

Hvordan rekruttere og beholde?

Delta:
 • Heltidskultur og fast jobb er avgjørende for å rekruttere og beholde helsefagarbeidere i kommunen.
Fagforbundet:
 • Det viktigste er hele, faste stillinger. Dette har mye å si for lønn og fremtidig pensjon.
 • Man må føle tilhørighet til arbeidsplassen og få utvikle seg gjennom å ta imot lærlinger, være veileder for praksiselever, være primærkontakt osv.
NSF:
 • Det viktigste for å rekruttere sykepleiere til kommunen er å få frem mangfoldet i tjenesten.
 • Tilby gode muligheter for videreutdanning.
 • Gode arbeidstidsordninger.
 • God og reell medbestemmelse på arbeidsplassen.
 • Ta godt imot de nytilsatte.