Kom i gang med mentorprogram

Når man er ny i jobben betyr oppfølging og støtte mye for at man skal lære, trives og bli en del av gjengen. Kan mentorprogram være en god ide for din kommune? Her er en inspirasjonsfilm som gir deg mange gode grunner til å starte opp!  

Når man er ny i jobben betyr oppfølging og støtte mye for at man skal lære, trives og bli en del av gjengen. Kan mentorprogram være en god ide for din kommune? Her er en inspirasjonsfilm som gir deg mange gode grunner til å starte opp!

Mentorordning i Trondheim kommune

Bedre oppfølging av nytilsatte sykepleiere er målet når 6 enheter i Trondheim kommune nå prøver ut en mentorordning.