Prosjektet Jobbvinner ble startet i 2016 og er et av tiltakene i Kompetanseløft 2020. Prosjektets mål er å utvikle nye tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i kommunesektoren og synliggjøre kommunene som gode og attraktive arbeidsgivere.

Lurer du på hvilke resultater som er oppnådd i prosjektperioden?

Vi lover en variert, spennende og lærerik dag!

Om arrangementet

Sted: Kommunenes hus, Oslo

Dato: 18. March 2020

Tid: kl. 09:00

Link til påmelding kommer