Trenger din kommune flere dyktige sykepleiere og helsefagarbeidere?

Jobbvinner er en nasjonal satsing med mål om å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Kommunene skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for sykepleiere og helsefagarbeidere.

KS har på oppdrag fra Helsedirektoratet fått prosjektansvaret for Jobbvinner og det er etablert et samarbeid med Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

STORE UTFORDRINGER INNEN REKRUTTERING
Kommunale arbeidsgivere oppgir sykepleiere som den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere. Framskrivninger fra SSB viser at vi i 2035 kan mangle opp til 28 000 sykepleiere og 57 000 helsefagarbeidere.

SAMARBEID MED UTDANNINGSINSTITUSJONENE
Et av de sentrale tiltakene i prosjektet er å etablere samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner. Hensikten med samarbeidet er å utvikle tiltak som styrker praksisopplæringen. Gode praksisopplevelser er avgjørende for valg av fremtidig arbeidsgiver.

 

PRAKSISPERIODEN SOM REKRUTTERINGSARENA
Fafos rapport «Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor» viser at gode opplevelser i praksis er avgjørende for at lærlinger og studenter skal ønske kommunen som en fremtidig arbeidsplass. Jobbvinner vil jobbe for å gi kommunene gode rekrutteringsverktøy som kan brukes i forbindelse med praksis.

VIDERE SATSING PÅ REKRUTTERINGSPATRULJER
Rekrutteringspatruljer er tidligere trukket frem som et av de mest vellykkede tiltakene for å rekruttere ungdom til helsearbeiderfaget. Patruljene består av unge helsefagarbeidere og lærlinger som besøker elever i 10. klasse og på videregående skole. Hensikten er å informere om utdanningen, faget og lærlingeordningen.

ANSATTE SOM JOBBVINNER-AMBASSADØRER
Nytt av året er at opplæringsdagene også vil være et tilbud til unge sykepleiere som læres opp i historiefortelling. Det er både gode og krevende opplevelser som berører tilhørerne som blir formidlet gjennom historiene. Fortellinger om gode arbeidsplasser spres raskt og har stor betydning for rekruttering. Jobbvinner-ambassadørene kan besøke sykepleiestudenter, brukes på jobbmesser og internt i kommunen.

YRKES-NM I HELSEARBEIDERFAGET
Yrkes-NM i helsearbeiderfaget blir arrangert hvert annet år. Gjennom konkurransene blir helsearbeiderfaget vist frem på en positiv måte, deltakerne får vist både sine teoretiske og praktiske ferdigheter og det er artig å være publikum!