Pilot Øst-Finnmark

Deltakende kommuner er Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord.
Samarbeidspartnere: Fylkesmannen i Troms og Finnmark, USSH Finnmark, Finnmark fylkeskommune, NSF, Fagforbundet, Kirkenes sykehus, Tverrfaglig opplæringskontor i Øst-Finnmark og Øst-Finnmark Regionråd

Oppstart i september
Det er planlagt kick-off for piloten i Vadsø 17. og i Kirkenes 18. september. Prosjektleder er klar og vil starte arbeidet i august.

Vinnere Artic skills 2019: Tiril Hølvold Svortevik og Helene Jakola

Vinnere Artic skills 2019: Tiril Hølvold Svortevik og Helene Jakola

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommune


Pilotstatus:

PILOT

Jobbvinnerdager i Øst-Finnmark

17. og 18. september 2019 ble det arrangert Jobbvinnerdager i henholdsvis Vadsø og Kirkenes. Som alltid hadde vi invitert bredt, og deltakerne kom både fra helse, utdanning og administrasjon. Det ble satt søkelys på rekrutteringsutfordringene i Øst-Finnmark og vi fikk lære om utviklingsverksted som metode for rekruttering. Unge sykepleiere, studenter og lærlinger ga oss innsikt i hva de synes er viktig når de skal velge arbeidssted. Til Jobbvinnerdagen i Kirkenes kom Unni Silnes og fortalte om utdanningstilbudet UiT Norges arktiske universitet har i Øst-Finnmark.

 

PILOT

Prosjektleder for pilot Øst-Finnmark er på plass!

Hilja Pedersen blir prosjektleder for Jobbvinner. Hun starter 1. august, men har allerede arrangert både infomøte og første møte i styringsgruppa for piloten. Leder for styringsgruppa er Bente Kjæreng-Amundsen. Det blir Jobbvinner-dager i Vadsø 17. og i Kirkenes 18. september.