Malene Søiland fra UiS er prosjektleder

I samarbeid med KS Rogaland og Universitetet i Stavanger starter Jobbvinner ny pilot i Rogaland fra høsten 2019. Hjelmeland, Strand og Sandnes kommuner deltar i piloten. Sammen med Universitetet i Stavanger skal de utvikle ulike tiltak for sykepleierstudentene, slik at disse får trening i organisasjon og ledelse.

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i kommunale helse- og velferdstjenester er å koordinere og lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. Når man starter å jobbe som nyutdannet sykepleier, går det ofte ikke lang tid før man blir satt opp som vaktansvarlig, eller får det som noen kaller ansvarsvakt. Sykepleieren skal delegere, prioritere, samarbeide med andre yrkesgrupper og lede det faglige arbeidet til beste for pasientene og økonomien.

Rogalandpiloten skal ha fokus på organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter i praksis i hjemmetjenesten. Undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom praksis i studietiden og senere valg av arbeidsplass. Vi tror at sykepleierstudenter som får innsikt i hjemmesykepleien som organisasjon vil få mer kunnskap om kompleksiteten og utfordringene i denne delen av tjenesten. Dette vil forhåpentligvis stimulere studentene til å velge kommunen som arbeidsplass etter endt utdanning. Videre tror vi at ledertrening i praksis mens man er student vil skape trygghet i rollen som faglig leder når man kommer ut som nyutdannet sykepleier. Slik blir man forhåpentligvis bedre forberedt på forventningene man blir møtt med i starten av sykepleierkarrieren.

Les sluttrapporten her.

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommune

MER OM:

Ledelse


Pilotstatus:

PILOT

1. samling i Rogalandpiloten

25. oktober gikk startskuddet for Rogalandpiloten. 15 deltakere fra Strand, Hjelmeland og Sandnes kommune møttes i Stavanger for å jobbe seg frem til målsetting for hver enkelt kommune. Fokus på denne første samlingen var veiledning av studenter i praksis, og universitetslektor Grethe Heide Bjerga holdt et inspirerende innlegg om betydningen av veiledning i praksis. Vi fikk også gode og kloke ord fra Ellen Fyljesvoll, fylkesrepresentant for NSF Student. Hennes innlegg het «Hva skal til for at jeg velger din kommune som arbeidssted». Det ble en flott dag og engasjerte deltakere staket ut en klar kurs for videre arbeid.