Eksempel på tiltak

Et av tiltakene i prosjektet Nye Namsos er utarbeidelse av studentperm – et verktøy for veiledere, ansatte og studenter med oppskrifter for mottak og ivaretakelse av studenter i praksisløp. En tilsvarende perm for mottak og oppfølging av elever og lærlinger er nå under utarbeidelse etter ønske fra ansatte.

Kommunene deltar på «Åpen dag» på Nord universitet. En spennende dag hvor 1.års sykepleiestudenter får innblikk i helsetjenester og ulike arenaer man kan jobbe på i kommunehelsetjenesten. Vi er samtidig frampå og forteller om studentstillinger og mulige arbeidsforhold samt gode vilkår kommunen som arbeidsgiver kan tilby.

I samarbeid med Namsos helsehus og Olav Duun vgs. bidrar elever fra Vg1 helse- og oppvekstfag på et lunsjmåltid hver uke. Dette gir skolen har en fin øvingsarena, ansatte får flere hender i avdelingen og ikke minst får beboerne hyggelig besøk av flotte ungdommer. Dette tiltaket har allerede ført til at flere Vg1 elever velger Vg2 helsearbeiderfag og er en av tiltakene i «kokeboka» til Regjeringens eldrereform Leve hele livet.

Vi har rekrutteringspatruljer og ambassadører som besøker ungdomskoler, videregående skole og Nord universitet for å framsnakke kommunen som arbeidsgiver og skape ønske å jobbe innen helse.

Prosjektleder har vært sentral i revideringen av arbeidsavtalen for studentstillinger, bidratt til at kommunene har funnet løsninger som øker antall lærlingeplasser og vært pådriver for oppstart av Menn i helse i regionen.

Jobbvinner er i gang med samarbeid med medielinja på Olav Duun som i samarbeid med kommunens kommunikasjonsrådgiver skal lage en film for kommunen.

Andre planer er yrkeskonkurranser, ekstravaktkurs for vikarer og utarbeiding av brosjyrer som kan markedsføre den enkelte enhet og avdeling i kommunene.

I Nye Namsos er vi like opptatt av å beholde helsepersonell som av rekruttering. Tiltakene i prosjektet implementeres slik at de kan leve videre også etter at Jobbvinnerprosjektet avsluttes.

Fornøyde ungdommer på Olav Duuns vgs etter hyggelig besøk av helseminister Åse Michaelsen.

ORGANISERING
Det er etablert en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Prosjektgruppen består av ansatte fra Namsos, Fosnes og Namdalseid kommune, NSF, Fagforbundet, Olav Duun vgs. og Nord universitet.

I styringsgruppen sitter ledere fra HR og helse, utdanningsinstitusjonene og tillitsvalgte. Begge gruppene har et godt samarbeidsklima med mange spennende diskusjoner. Alle deltakerne sier at samarbeidet og tiltakene oppleves som svært nyttige.

Les hele prosjektrapporten her.

 

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommuneStolte helsefagarbeidere og sykepleiere forteller om jobben de gjør i kommunen.