Hvordan få sykepleierene til å bli?

Trondheim kommune erfarer at mange nytilsatte sykepleiere slutter i stillingene sine etter relativt kort tid og ofte før prøveperioden er utløpt.

Kommunen ønsker å få sykepleierne til å fortsette i jobbene sine og prøver sammen med Jobbvinner og NTNU ut en mentorordning hvor nytilsatte sykepleiere systematisk følges opp i inntil 2 år.

Blir ordningen vellykket skal den innføres ved alle enheter innen helse og velferd i kommunen.

SLIK FUNGERER MENTORORDNINGEN
Nytilsatte får en egen mentor som skal ha ekstra ansvar for oppfølgingen. Mentoren skal ta seg av hoveddelen av opplæringen på enheten og sørge for at den nytilsatte blir satt inn i rutiner, utstyr og relevante prosedyrer.

Mentoren skal invitere til jevnlige samtaler om problemstillinger man erfaringsmessig vet kan være utfordrende for en som er nytilsatt. Samtalene mellom mentor og nytilsatt gjennomføres ukentlig den første måneden. Deretter annenhver uke de to neste månedene og etter det en gang hver måned til det første året er omme. Sykepleieren «har» sin mentor i inntil 2 år. I det andre året gjennomføres samtaler etter behov.

Les om arbeid og resultat i prosjektrapporten her.

Her kan du se mentoreringsprogrammet.

 

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommune


Pilotstatus:

PILOT

5. juni: Første samling for alle mentorer

5. juni møttes 60 nye engasjerte og forventningsfulle mentorer og 6 erfarne prosjektmentorer på Statens hus for første gang. Jobbvinnerpiloten er avsluttet og nå tas ordningen i bruk ved alle enheter i helse- og velferd i kommunen. Noen nye mentorer har allerede startet gjerningen sin, andre er i gang med planleggingen i forkant av sommerferien.

I løpet av samlingen ble vi enig om hvordan mentorene kan samarbeide fremover, vi fikk avklart en del forventninger, og vi fikk noen nyttige tips og tanker fra prosjektmentorene. Det blir etablert bydelsvise nettverk hvor mentorene skal møtes hver andre måned for erfaringsutveksling og refleksjon. Prosjektmentorene er fordelt på bydelene og blir viktige ressurspersoner her!

Gørill Tranås er tilsatt som Trondheims nye kommunesykepleier, og hun skal lede arbeidet fremover. Jobbvinner ønsker Trondheim kommune masse lykke til videre på mentorferden. Vi er sikker på at vi får se flere gode resultater i tiden som kommer!

PILOT

11.04.2019: Kick-off i Trondheim kommune

Rett før påske deltok om lag 170 forventningsfulle mennesker på kick-off for utrulling av mentor-programmet i Trondheim kommune. Fra alle enhetene deltok to ny- rekrutterte mentorer sammen med sin enhetsleder og en av avdelingslederne.

Prosjektgruppa hadde forberedt arrangementet slik at det skulle gi deltakerne et best mulig grunnlag for å starte opp med ordningen på egen enhet. Prosjektmentorene hadde en sentral rolle gjennom dagen, både ved å formidle hva de hadde bidratt med i mentoreringsprogrammet, ved å fortelle om sine erfaringer og ved å gi oss en smakebit av hvordan en mentoreringssamtale kan foregå.  Videre var det flere faglige innlegg og mange viktige gruppearbeid gjennom dagen.

Det ble en fin og inspirerende dag og nå håper vi at nytilsatte sykepleiere i kommunene får en best mulig start slik at de vil forbli i sine stillinger!

Kommunikasjonsenheten ved Trondheim kommune var til stede og laget reportasje. Den kan du lese her

 

 

PILOT

Siste mentorsamling på NTNU, 6. Desember 2018

Det var høytidelig og litt vemodig på mentorenes siste kompetansehevingssamling på NTNU i dag. Som tidligere delte mentorene erfaringer fra sin gjerning og de hjalp hverandre gjennom reflekterende team. I tillegg ble det en oppsummering av hva mentorene har lært av samlingene på NTNU, og hva som har vært mest nyttig for dem.

Prosjektgruppa mener at mentorene har gjort en fantastisk jobb, og setter pris på at de ønsker å være ressurspersoner for kommunen når mentoreringsprogrammet skal innføres på flere enheter.

PILOT

Siste prosjektgruppemøte, 26. November 2018

Prosjektgruppa avsluttet i dag arbeidet med Mentorprogram for nytilsatte sykepleiere i Trondheim kommune, som planen nå kalles J. Oppsummert defineres 2018 som en vellykket prøveperiode.

 • 20 nye sykepleiere har startet ved de 6 enhetene, kun 1 har sluttet
 • Mentor-ordningen har stor betydning for de nytilsatte sykepleierne på den måten at de opplever trygghet ved å ha mentor, de lærer arbeidsoppgavene raskere og mentorene er en døråpner inn i det sosiale livet på arbeidsplassen
 • Økonomiske beregninger viser at det er billigere for kommunen å bruke litt ressurser på mentor-ordningen enn å måtte erstatte sykepleiere som slutter med nye.
PILOT

Arbeidsseminar 02.11.2018

Nå nærmer vi oss slutten på prøveåret 2018. Alle involverte parter møttes i dag for å ferdigstille planen for oppfølging av nytilsatte sykepleiere i Trondheim kommune, og for å diskutere mulige fremgangsmåter når ordningen skal tas i bruk ved resten av kommunens hjemmetjenester, helse- og velferdssenter og helsehus. Dagen startet med fri refleksjon fra en av mentorene, Hilde Nordseth. Deretter oppsummerte Margret Gyda Wangen fra NTNU sitt arbeid med kompetansehevingsprogrammet. Gøril Tranås fra Trondheim kommune presenterte kostnadsberegninger og Sissel Kvam fra Jobbvinner fortalte om følgeevalueringen og funn fra denne. Piloten skal følgeforskes, og Berit Therese Nilsen fra TFoU redegjorde for hvordan dette skal foregå.

Det meste av dagen ble viet gruppearbeid hvor vi fikk mange gode diskusjoner og verdifulle innspill.

PILOT

Hva er viktig for ferske sykepleierne?

Som en del piloten ble nytilsatte sykepleiere spurt om hva som skal til for at de skal fortsette å jobbe i kommunen.

Dette synes ferske sykepleiere er svært viktig:

 • Godt fagmiljø med faglige utfordringer
 • Faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Å ha noen å spørre, for eksempel en fadder eller mentor å reflektere sammen
 • Man må få nok tid til å utføre arbeidsoppgaver

Dette synes ferske sykepleiere er viktig:

 • En akseptabel lønn
 • Fast stilling
 • Full stilling
 • God og nærværende ledelse
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø
PILOT

Velkommen til våre mentorer

Det er totalt seks enheter som er med i mentorordningen, tre er sykehjem og tre er i hjemmetjenesten. Hver enhet har to mentorer.

En mentor må være en god representant for yrket og enheten og dessuten inneha gode personlige egenskaper. Man må søke for å bli mentor og de skal gjennom et kompetansehevingsprogram.

I prøveperioden 2018 er det lagt opp til ti samlinger i regi av NTNU. Mentorene samles for faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon.

I tillegg arrangeres et felles seminar for alle prosjektdeltakerne i september.

PILOT

Mentorprosjektet er i gang

En historisk dag ble det, da helse- og velferd i Trondheim kommune sammen med Jobbvinner sparket i gang mentor-prosjektet! 6 enheter med mentorer og ledere deltar i prosjektperioden. De skal gi nytilsatte sykepleiere systematisk oppfølging slik at mestring og trygghet oppnås. Det ble en intens og givende dag og nå gleder vi oss til fortsettelsen og til å se virkningen.

PILOT

Godt fagmiljø med faglige utfordringer

Som en del av forarbeidet til prosjektet gjennomførte to av enhetslederne intervju med fire nytilsatte sykepleiere og de to hovedtillitsvalgte fra NSF i kommunen. De ble spurt om hva som skal til for at man som fersk sykepleier fortsetter i jobben sin.

Svært viktig: Godt fagmiljø med faglige utfordringer, Faglig utvikling, Godt arbeidsmiljø, Å ha noen å spørre, for eksempel en fadder eller mentor å reflektere sammen, Man må få nok tid til å utføre arbeidsoppgaver.

Viktig: En akseptabel lønn, Fast stilling, Full stilling, God og nærværende ledelse, Tverrfaglig arbeidsmiljø…Stolte helsefagarbeidere og sykepleiere forteller om jobben de gjør i kommunen.