Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere?

Intensjonen med arbeidet i Østfold er at deltakende kommuner gjennom Utviklingsverksted som metode, skal kunne etablere mål og gjennomføre tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i helse- og omsorgstjenestene i Østfold.

Les mer om arbeid og resultat i prosjektrapporten her.

Sluttrapporten for Trainee-program for nyutdannede sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

 

 

 

FORUTSETNINGER:
Godt etablert samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, NSF og Fagforbundet.
Disse er godt representerte både i styringsgruppen og prosjektgruppen, og kommunene deltar også med en god bredde i utvalgene.

KOM TIL KOMMUNEN!
I Eidsberg kommune er en trainee-ordning for nyansatte sykepleiere nå implementert. Flere av de deltakende kommunene ønsker å følge etter.

HVORDAN?
I Østfold er Jobbvinner et samarbeide mellom KS og USHT, som er en styrke når det gjelder overføringsverdien av gode tiltak som kommunene utarbeider i prosjektperioden.

Det skal i alt arrangeres seks Utviklingsverksted i løpet av prosjektperioden og kommunene jobber med egne planer og tiltak i mellom hver samling.

Utviklingsverkstedet startet 18. april 2018.

 

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommune


Pilotstatus:

PILOT

5. Utviklingsverksted: Lunsj-til-lunsj 17.-18. oktober 2019 på Hankø i Fredrikstad

Den femte samlingen hadde Jobbvinnerteam fra Marker, Eidsberg, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad, og stedet var denne gang på Hankø Hotell & Spa.

Hovedtema denne gang var implementering, og at utviklingsverksted er en god metode for å jobbe systematisk med planer for hvordan kommunene skal rekruttere og beholde gode helsearbeidere.

Vi fikk gleden av å høre Sissel Kvam fra KS fortelle om gode erfaringer fra Orkdalsregionen, og Rudi Kirkhaug fra UiN holdt et inspirerende innlegg om implementering. Hver av deltakerkommunene presenterte status for sitt arbeid, og deltakerne fikk også gruppeoppgaver.

På kvelden den 17. ble det tid til sosialt samvær, og ikke minst skapte kveldens quiz stor stemning. Her gratulerer vi Sarpsborg med en sterk seier!

Vi takker alle deltakere og foredragsholdere for en flott samling, og vi takker også hotellet for god service, god mat og tilrettelegging for et hyggelig opphold.

PILOT

3. samling i Marker, 12. februar

Jobbvinner i Østfold arrangerte sin 3. samling i utviklingsverkstedet 12. februar.
Samlingen ble holdt i Marker, som viste seg frem i flott solskinn! Tema for denne samlingen var rekruttering og igjen å dele gode erfaringer på tvers av kommunene.
Deltakerne synes det var særlig nyttig å få konkrete «verktøy» og gode innspill til refleksjon fra foredragsholderne Pia Bing-Jonsson og Jarle Henriksen.

PILOT

4. samling, 3. juni i Fredrikstad.

Denne samlingene ble en stor suksess! I alt 35 deltakere fra syv kommuner fikk mye «input» fra foredragsholderne, som alle hadde fokus på hvordan vi kan beholde dyktige helsearbeidere i kommunen. Det store trekkplasteret var uten tvil Linda Lai, som brenner for kompetanseheving og motiverende ledelse. Det var høyst aktuelle tema å høre om! Deltakerne jobbet godt både i blandede og i egne grupper, og for et engasjement!

PILOT

2. samling, 29. September 2018

Hvaler var vertskommune for den andre samlingen i utviklingsverkstedet, og tema var praksis, læringsforløp og oppfølging av nyansatte. Vi fikk høre om Trainee-ordning i Eidsberg kommune og Steinkjer kommune, og Hilde Marie Andreassen fra Høgskolen i Østfold tok opp temaet samarbeid mellom kommuner og høgskole om studentenes læringsutbytter.

Gruppearbeidet dreide seg i stor grad om hvordan kommunene kan jobbe for å tilby studenter kvalitet i praktiske studier.

 

PILOT

Utviklingsverksted i Østfold

Det ble en feiende flott dag i Fredrikstad 18.04 da over 40 engasjerte jobbvinnere fra Våler, Halden, Marker, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Moss og Eidsberg møttes til kick-off. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og Jobbvinner samarbeider om verkstedet og vi gleder oss til å jobbe sammen med Østfold-kommunene om rekruttering i tiden fremover 😊