Vi vil beholde de vi har!

Deltakere:
Deltakende kommuner er Bodø, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Hamarøy og Meløy. Samarbeidspartnere er Nord Universitet, Nordland fylkeskommune, NSF, Fagforbundet og Delta. Det er dannet en styringsgruppe med representanter fra kommunene, utdanningsinstitusjonene og fagorganisasjonene. Piloten har fokus på å beholde de sykepleiere og helsefagarbeidere som allerede jobber i disse kommunene.

Spørreundersøkelse
For å finne ut hva som var viktig for de ansatte, er det i mai gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte innen helse og omsorg i disse kommunene.
Til sammen 485 ansatte har svart på undersøkelsen. Styringsgruppa for piloten vil på grunnlag av svarene på undersøkelsen, komme med forslag til satsingsområdene for piloten.

Prosjektleder er Toril Brodahl og leder for styringsgruppa er Anne Lise Solås, Bodø kommune.

Gruppearbeid på Jobbvinnerdagen i Bodø

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommune