Slik blir praksisperioden vellykket

Tenk for en fantastisk mulighet det er å ha studenter i praksis! Forskning viser at praksisopplevelsen er den viktigste faktoren for valg av fremtidig arbeidsplass. Med litt planlegging gjør dere praksisperioden til et positivt minne for livet.

Jobbvinners 5 tips for en vellykket praksis:

1. Forbered enheten

 • Informer alle ansatte om at studenter kommer i januar
 • Utarbeid skriftlig velkomstmateriell

2. Avklar ansvar

 • Hvem skal være veileder(e)
 • Hvem kan ha andre ansvarsoppgaver for studentene (Fysio? Ergo?)
 • Avdelingsleders rolle?

3. Involver hele personalgruppen

 • Vi som avdeling har alle ansvar for studentene – de er morgendagens kolleger
 • Hvordan omtaler vi arbeidsplassen i studentenes nærvær?
 • Hvordan kan vi legge til rette for at studentene får jobbe med læringsutbyttene fra utdanningsinstitusjonen?
 • Hvordan støtter vi opp under veileders funksjon og arbeidsoppgaver?

4. Planlegg første praksisdag

 • Hvem har ansvar for hva?
 • Hvem fra enheten deltar, for eksempel enhetsleder, avdelingsledere, veilederne, ansatte med driftsoppgaver
 • Egnet klokkeslett for oppmøte, for eksempel kl. 10.00 (da er det ofte litt roligere og man har tid til å ha studentene i fokus).
 • Gjør litt ekstra stas første dag med snorklipping, mozell i stettglass og enkel servering
 • Utdeling av skriftlig velkomstmateriell
 • Gi viktig informasjon (f. eks. brannrutiner, hygienerutiner)
 • Omvisning

5. Ha alt det praktiske på plass

 • Adgangskort, tilganger, garderobeskap etc.

Lykke til med å bli best – i praksis!

Mentorordning i Trondheim kommune

Bedre oppfølging av nytilsatte sykepleiere er målet når 6 enheter i Trondheim kommune nå prøver ut en mentorordning.