Prosjektleder for pilot Øst-Finnmark er på plass!

Hilja Pedersen blir prosjektleder for Jobbvinner. Hun starter 1. august, men har allerede arrangert både infomøte og første møte i styringsgruppa for piloten. Leder for styringsgruppa er Bente Kjæreng-Amundsen. Det blir Jobbvinner-dager i Vadsø 17. og i Kirkenes 18. september. Pilot: Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Hilja Pedersen blir prosjektleder for Jobbvinner. Hun starter 1. august, men har allerede arrangert både infomøte og første møte i styringsgruppa for piloten. Leder for styringsgruppa er Bente Kjæreng-Amundsen. Det blir Jobbvinner-dager i Vadsø 17. og i Kirkenes 18. september.