Rapport fra Salten-piloten «Vi vil beholde de vi har»

Piloten ble innledet med en idedugnad i januar 2019 og deltakere var Bodø kommune og åtte omliggende kommuner.

Alle kommunene unntatt Bodø erfarte befolkningsnedgang. Deltakerne ble derfor enige om å prioritere arbeidet med å beholde egne ansatte. For å få svar på hva som får ansatte til å forbli i sine jobber, ble det våren 2019 utarbeidet og gjennomført en spørreundersøkelse. Denne ble sendt ut til alle ansatte innen helse og omsorg i alle deltagende kommuner og la grunnlag for prioriteringene i piloten.

Undersøkelsen sendt ut på nytt i januar 2021 og selv om koronaen hadde forpurret mye av arbeidet i piloten, viste den at noe hadde skjedd. For eksempel har andelen som gir tilbakemelding om at de har vurdert å forlate helse- og omsorgstjenesten har gått ned og det var absolutt en av målsettingene med piloten.

Les rapporten her.

Vi vil beholde de vi har!

Ny pilot i Saltenområdet. Piloten vil ha fokus på å beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunene og redusere turnover i disse stillingene.

MER OM:

Salten