Rapporten «Styrket veilederkompetanse i Hedmark» er klar

Nedenfor ligger rapporten fra Jobbvinners pilot: «Styrket veilederkompetanse i Hedmark». Deltakere var kommunene Trysil, Engerdal, Kongsvinger og Sør-Odal i samarbeid med Høgskolen i innlandet. Fokuset i denne piloten var å bedre rekrutteringen til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Det har også vært arbeidet med å utvikle tiltak for å beholde sykepleierne og helsefagarbeiderne i kommunene.

De fire kommunene hadde gitt uttrykk for at de ønsket økt veilederkompetanse som et ledd i prosjektet i Hedmark. Det ble derfor utviklet en videreutdanning i veiledning for helse- og omsorgstjenesten i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Videreutdanningen var rettet mot sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunens helse – og omsorgstjeneste som hadde eller skulle ha veiledningsoppgaver på egen arbeidsplass. Studiet var en nett- og samlingsbasert videreutdanning som Høgskolen i Innlandet gjennomførte lokalt i kommunene.

En nærmere beskrivelse av utdanningen finner du i den andre av de vedlagte rapportene.

Les «Rapport delprosjekt videreutdanning i veiledning for helse- og omsorgssektoren i kommunen» her.

Les «Rapport» her.

Styrket veilederkompetanse Hedmark

Styrket veilederkompetanse i kommunen gjennom lokalt arrangert samlings- og nettbasert kompetansegivende utdanning.