«Rekrutteringspatruljer – et inspirerende tiltak»

Slik beskriver direktør for Kultur og utdanning i KS, Kristin Holm Jensen, arbeidet som hundrevis av unge gjør på oppdrag for kommunen sin.

Rekrutteringspatruljer og ambassadører er helsefagarbeidere og sykepleiere som reiser på besøk til skoleklasser, til sykepleierstudenter eller på utdanningsmesser for å fortelle om yrket sitt og kommunen som spennende arbeidsplass. De første rekrutteringspatruljene ble etablert i 2006 og etter dette har mange elever og studenter fått verdifull informasjon fra de dyktige representantene. KS har i samarbeid med kommunene hatt ansvar for opplæring av patruljene. Tidligere prosjekt Aksjon helsefagarbeider, Bli helsefagarbeider og nåværende prosjekt Jobbvinner har arrangert årlige opplæringssamlinger for patruljene.

Helsefagarbeider Hana Shala tilhører Oslopatruljen. Under den nasjonale konferansen Jobbvinner 2020 holdt hun et flott innlegg om arbeidet som ambassadør og vi fikk se utdrag fra presentasjonen som patruljen bruker når de er ute på oppdrag. Se Hanas innlegg her!