Rekrutteringspatruljer og ambassadører

På samlingene har deltakerne blant annet fått innføring i presentasjonsteknikk, historiefortelling og mediehåndtering.

Rekrutteringspatruljer har vært et satsingsområde helt siden 2006. Det startet med patruljer i Bodø, Drammen og Trondheim, men nå finnes det patruljer i nesten alle fylker.

Patruljene består av unge lærlinger og fagarbeidere håndplukket av sine arbeidsgivere. De besøker ungdomsskoler og videregående skoler i eget område. Her forteller de om yrket sitt og motiverer ungdom til å velge helsearbeiderfaget.

Implement consulting group 2016: «Rekrutteringspatruljer synes å virke positivt på rekruttering til faget og til læreplass»

Hvert år samler prosjektet både patruljene til en to-dagers samling. De siste årene har prosjektet også inkludert en gruppe vi har valgt å kalle ambassadører. Dette er unge sykepleiere som kommunen ønsker å satse på og bruke til ulike rekrutteringsformål.

På samlingene har deltakerne blant annet fått innføring i presentasjonsteknikk, historiefortelling og mediehåndtering. Samlingene har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne og har vært til god inspirasjon for patruljene.

Jobbvinner dekker reise og opphold for patruljen. I tillegg får både patruljer og ambassadører en hettejakke til som de bruker når de er ute på oppdrag. Med jakkene på føler de seg virkelig som jobbvinnere.

Jobbvinner arrangerer neste samling 10. – 11. september i Asker. Invitasjon blir sendt ut før sommeren, men ta gjerne kontakt med oss hvis kommunen har sykepleiere eller helsefagarbeidere som dere ønsker skal delta på denne samlingen.