Silje Kjernli fra Oslo er klar for Worldskills i Russland!

Silje Kjernli fra Oslo vant Yrkes-NM i helsearbeiderfaget i 2018 og er dermed kvalifisert til å representere Norge i Kazan i Russland i august.

Internasjonale yrkeskonkurranser

Yrkeskonkurranser har lange tradisjoner. Allerede på 1950- tallet ble det arrangert internasjonale yrkeskonkurranser i tradisjonelle håndverksfag. De første arrangementene var beskjedne. Konkurransene har vokst betraktelig siden den gang og i Worldskills i Kazan, Russland i 2019 vil over 1500 deltakere fra 60 land konkurrere i 56 forskjellige fag.

Nasjonale konkurranser i helsearbeiderfaget

Første Yrkes-NM ble arrangert i 2006. Da var helsearbeiderfaget med, men hadde med deltakere fra to fylker. Faget har deltatt i alle Yrkes-NM og har utviklet seg til å bli et av de største fagene.

Hvordan tilfeldigheter blir standard

Hvordan utøverne kvalifiserer seg NM i helsearbeiderfag er på mange måter basert på en tilfeldighet, som har utviklet seg til en tradisjon. I 2008 fikk prosjektet Aksjon helsefagarbeider ansvaret for NM i helsearbeiderfag. Men hvem var kvalifisert til å delta? I prosjektet hadde medarbeiderne fordelt ansvar for fylkene mellom seg. De ble derfor enige om at en praktisk måte å finne deltakere var å arrangere fylkesmesterskap der vinnerne var kvalifisert for deltakelse i Yrkes-NM. Medarbeiderne tok initiativ til fylkesmesterskap i en rekke fylker. Dette viste seg å være en god ordning og nå arrangeres det mesterskap i de fleste fylker i forkant av Yrkes-NM.

Flere fag har siden kopiert helsearbeiderfagets måte å kvalifisere deltakere til nasjonale konkurranser.

Organisering

I 2010 ble Aksjon helsefagarbeider erstattet av Bli Helsefagarbeider som da tok over ansvaret for yrkeskonkurranser i faget. Prosjektet tok initiativ til å formalisere det etablerte samarbeidet med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Derfor ble det i 2012 etablert en nasjonal styringsgruppe med representanter fra Helsedirektoratet, Fagforbundet, Delta, NSF, Virke, Spekter og KS. Styringsgruppa har ansvar for planlegging og organisering av de nasjonale konkurransene og avgjør hvilke internasjonale konkurranser helsearbeiderfaget skal delta i.

Yrkeskonkurranser har bidratt til å synliggjøre faget og øke fagets omdømme. Konkurransene ser ut til å bidra til å vise frem bredden og variasjonen som finnes i fagets arbeidsoppgaver, samt skape glede og engasjement blant deltakerne.

Oppnår vi våre målsetninger?

Prosjektene hadde tro på at konkurranser ville vise frem faget på en god måte og derfor ville virke rekrutterende. Aksjon helsefagarbeider og Bli helsefagarbeiders arbeid er evaluert i to rapporter. Rambølls rapport fra 2015 «Evaluering av prosjektene Aksjon helsefagarbeider og Bli helsefagarbeider» Begge konkluderer at yrkeskonkurranser har bidratt til å synliggjøre faget og øke fagets omdømme. Konkurransene ser ut til å bidra til å vise frem bredden og variasjonen som finnes i fagets arbeidsoppgaver, samt skape glede og engasjement blant deltakerne. Læringsaspektet har også blitt trukket frem i tilknytning til yrkeskonkurranser. Konkurransene og forberedelsene til disse har fungert som en annen måte å lære på, både for deltakerne og for elevene som befinner seg i publikum.

Vi bør fortsette

Det er svært god søknad både til Vg1 helse og oppvekstfag og til Vg2 helsearbeiderfag, men under halvparten av elevene velger å søke læreplass etter endt Vg2.

Prosjektforums rapport «Kommunens fremtidige helter» (2010) prøvde å finne årsaken til dette. Flere av Vg2-elevene som studentene intervjuet i forbindelse med undersøkelsen sa også at de opplevde å bli ansett som faglig svakere av andre fordi de gikk på helse- og sosialfag og at de svakeste blant var de som valgte å bli lærling.

Det er ofte faglig sterke elever som ønsker å delta i konkurranser i faget. For å få delta i Yrkes-NM og internasjonale konkurranser i faget må deltakerne være lærlinger eller ha fagbrev. Helsearbeiderfaget har de siste årene vært et av de største fagene i Yrkes-NM, fått mye oppmerksomhet og tiltrukket seg et stort antall tilskuere.

Silje er klar for Worldskills i Russland!

Silje Kjernli fra Oslo vant Yrkes-NM i helsearbeiderfaget i 2018 og er dermed kvalifisert til å representere Norge i Kazan i Russland i august. Hun har allerede startet forberedelsene til konkurransene. Det vil bli krevende dager for Silje. Hun vil i løpet av fire konkurransedager bli prøvd i opptil 20 forskjellige oppgaver.