Studentovertakelse i hjemmebaserte tjenester – en veileder

Flere studier viser at erfaringer fra studentenes praksis påvirker hvor studenter kommer til å søke jobb etter endt utdanning.

I Jobbvinnerpiloten i Rogaland har vi utarbeidet en veileder for studentovertagelse i hjemmebaserte tjenester. Målet med studentovertagelse er at studentene skal trene på ledelse for å bli mer selvstendighet i arbeidet når de er ferdig utdannet sykepleiere.

Ledertrening i praksis som student vil skape trygghet i rollen som faglig leder som nyutdannet sykepleier. Studenter vil oppnå bedre innsikt i de varierte og faglig utfordrende oppgavene hjemmebaserte tjenester står ovenfor, og lære seg å tilpasse den faglige kunnskapen til det spesifikke i virksomheten. Slik blir studenten forhåpentligvis bedre forberedt på forventningene som møter dem i starten av sykepleierkarrieren.

Veilederen kan også brukes i andre deler av helsetjenestene og / eller til delvis student overtagelse av avdeling.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

Høsten 2019 starter piloten "Dagens student som morgendagens sykepleier i Rogalandskommunene".