10. november 2017 gikk startskuddet for utviklingsverkstedet for kommunene i Orkdalsregionen. I atten måneder skal ni av de tolv kommunene i regionen samarbeide om tiltak som skal styrke rekrutteringen til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kommunene deltar med team som består av helseledere og arbeidstakerrepresentanter.

 

Teamene møtes på seks samlinger i løpet av perioden, hvor hver samling har et hovedtema. Ved alle samlingene tilbys teamene det nyeste innen forskning eller relevant teori, det legges opp til gruppearbeid i egne team og på tvers av team, og gode eksempler skal løftes frem i lyset. Samskaping og refleksjon vektlegges på alle samlingene.

Mellom hver samling jobber kommuneteamene med utfordringer, mål og tiltak i sin kommune. Teamene får hjelp og veiledning til dette fra egne referansegrupper og fra prosjektledelsen.

En viktig del av prosjektet er å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og kommunene. NTNU deltar sterkt i prosjektet med representanter både i styringsgruppa og i prosjektgruppa.

Jobbvinner gleder seg over at arbeidet nå er godt i gang. Andre samling avholdes 27.02.2018 og hovedtema her er samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og kommunene. Programmet for andre samling er snart klart, og vi kan love at det blir en spennende dag hvor vi skal få innlegg både fra kommunene, NTNU, Universitetet i Oslo og Tverrfaglig opplæringskontor i Hemne og Aure.

 

 

Om arrangementet

Sted: Orkanger

Dato: 25. februar 2018

Tid: kl. 08:17