I november 2017 gikk startskuddet for utviklingsverkstedet for kommunene i Orkdalsregionen. I atten måneder skal ni av de tolv kommunene i regionen samarbeide om tiltak som skal styrke rekrutteringen til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kommunene deltar med team som består av helseledere og arbeidstakerrepresentanter.

Teamene møtes på seks samlinger i løpet av perioden, hvor hver samling har et hovedtema. Ved alle samlingene tilbys teamene det nyeste innen forskning eller relevant teori, det legges opp til gruppearbeid i egne team og på tvers av team, og gode eksempler skal løftes frem i lyset. Samskaping og refleksjon vektlegges på alle samlingene.

Mellom hver samling jobber kommuneteamene med utfordringer, mål og tiltak i sin kommune. Teamene får hjelp og veiledning til dette fra egne referansegrupper og fra prosjektledelsen.

En viktig del av prosjektet er å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og kommunene. NTNU deltar sterkt i prosjektet med representanter både i styringsgruppa og i prosjektgruppa.

Jobbvinner gleder seg over at arbeidet nå er godt i gang.

Første samling, 10.11.2017 ble avhold på Orkanger. Det ble gitt en innføring i metodikken som utviklingsverkstedet bygger på. Videre fikk deltakerne innsikt i hvilke rekrutteringstiltak det kan være aktuelt å benytte. Deltakerne ble bedre kjent med hverandre ved erfaringsutveksling i tverrkommunale grupper. Planlegging med det videre arbeidet i egen kommune kom godt i gang.

Andre samling, 27.02.2018 fant også sted på Orkanger. Hovedtema denne dagen var samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og kommunene.

Et godt og likeverdig samarbeid mellom partene vil styrke studentenes praksis, og en god praksisopplevelse vil gjøre praksisstedet til en attraktiv arbeidsplass når man skal søke seg jobb som nyutdannet.  Vi fikk mange interessante faglige innlegg både fra utdanningsinstitusjonene og fra kommuner om samarbeidserfaringer.

En god nyhet er det at NTNU nå starter opp med desentralisert sykepleierutdanning i tre av de ni kommunene som deltar i utviklingsverkstedet. Videre starter de opp med videreutdanning i veiledning.

Begge disse to tilbudene fikk vi mer informasjon om og vi fikk ta del i Hitra og Frøyas erfaringer med hvordan har jobbet for å rekruttere til sykepleierutdanningen. På nytt var det stort engasjement under gruppearbeidene og deltakerne har startet planlegging av “hjemmearbeidet” til neste samling.

Her er noen bilder fra dagen:

  

Planleggingen av tredje samling, 14.06. 2018 er i gang. Tema da blir hvordan man kan legge til rette for gode praksisopplevelser samt hvordan man kan ta i mot og støtte nyutdannede i starte av en karriere.

 

Datoer for de resterende samlingene:

  • Fjerde samling 14.11.2018    Fagutvikling
    Femte samling 27.02.2019    Hvordan profilere seg
    Sjette samling 12.06.2019    Implementering